Doprava

Dodacie podmienky a nadobudnutie tovaru

Objednaný tovar je dodaný na miesto uvedené v objednávke. Dopravu tovaru na toto miesto zabezpečuje predávajúci a platí kupujúci. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky.

Poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť predávajúcemu a taktiež spísať s dopravcom protokol o škode a ten najneskôr do 24hodín zaslať emailom predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie zásielky až následne po otvorení a prekontrolovaní funkčnosti tovaru, je nutné aby opäť kupujúci kontaktoval dopravcu a spísal protokol o škode. Je však nutné tovar ďalej nepoužívať resp. zabezpečiť, aby sa ďalej a vážnejšie nepoškodzoval a zachovať všetky jeho obaly.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia pri osobnom odbere, resp. okamihom odberu dopravnou spoločnosťou. S tovarom preberá kupujúci zároveň vždy aj daňový doklad poprípade záručný list.

V období vianoc treba počítať s oneskorením, ktoré je spôsobené doručovacími spoločnosťami.

– tovar, ktorý nie je skladom – predávajúci bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho emailom, prípadne telefonicky. Následne sa dohodnú na ďalšom postupe a tiež dodacích podmienkach, keďže dodanie takéhoto tovaru je závislé od konkrétneho dodávateľa predávajúceho.

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli odoslané na miesto dodania. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Pri neprevzatí tovaru sme nútený vymáhať si poštovné náklady. Pokiaľ zákazník zásielku nepreberie, bude musieť zaplatiť pokutu v hodnote poštovného, ak túto pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške už nami zaplateného poštovného a balného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu,  tak súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

Poštovné a balné

Objednaný tovar je doručovaný 123 Kurierom alebo packetou a to na adresu uvedenú v objednávke, prípadne je po predchádzajúcej telefonickej dohode s predávajúcim je možný osobný odber v sklade na tejto adrese:  Petöfiho 3080, 94501 Komárno

Pri doručení objednaného tovaru 123 Kurierom ale Packetou predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením zásielky alebo jej stratou zavinenou prepravcom.

Ceny poštovného:

  • 123 Kurier cena 4,50€ + DOBIERKA 1€
  • Packeta 4,20€
  • objednávka nad 80 EUR  ZADARMO
  • osobný odber (po tel. dohode) – ZADARMO